Prijsherzieningen in de bouwsector | Leen De Wilde

juli 29, 20210
Prijsherzieningen-in-de-bouwsector.png

In de tijdspanne tussen de offerte voor en de uiteindelijke toewijzing en uitvoering van een opdracht kunnen de lonen en sociale lasten, en de prijzen van materialen, grondstoffen en producten wijzigen. Om met deze schommelingen rekening te kunnen houden, bepaalt de opdrachtgever (i.c. meestal een openbaar bestuur) een “herzieningsformule” en herzieningsmodaliteiten.

Een prijsherzieningsclausule moet contractueel voorzien zijn, d.w.z. het moet expliciet in de overeenkomst vermeld staan. Het kan ook in de algemene voorwaarden vermeld worden maar dan moet er in de overeenkomst naar verwezen worden en moeten deze aan de overeenkomst zijn toegevoegd.  Uiteraard moeten deze algemene voorwaarden dezelfde zijn als degene die op uw facturatie vermeld worden of op uw website.

Bij overheidsopdrachten is een prijsherzieningsclausule in de regel verplicht behalve indien het gaat voor werken die de honderdtwintigduizend euro (120.000€) niet overschrijden en wanneer de initiële uitvoeringstermijn minder dan 120 werkdagen of 180 kalenderdagen beslaat.

Er zijn 2 soorten prijsherzieningsclausules:

 • De prijsherzieningsclausule met énkel aanpassing aan de evolutie van de materiaalkost
 • de prijsherzieningsclausule met aanpassing aan de evolutie van de lonen én materiaalkosten

 

1. De prijsherzieningsclausule met énkel aanpassing aan de evolutie van de materiaalkost

“Tussen het moment waarop de overeenkomst tussen partijen getekend wordt en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, zal de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen, zoals blijkt uit de volgende materiaalkostenindexen die van toepassing zullen zijn *:  …

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P=p {a + [c x (l/i) ] }

Waarbij:

 • P = de nieuwe prijs
 • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
 • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a>=0,20)
 • c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1)
 • l = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
 • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

*Opgelet:

Er is niet één materiaalkostenindex maar er zijn er meerdere.  Materiaalkostindexen zijn te vinden op http://economie.fgov.be/nl/binaries/pr21n_tcm325-76596.pdf . Duidt in de prijsherzieningsclausule aan welke materiaalkostenindex(en) van toepassing is/zijn.

Voorbeeld:

Een product kost 1000 €.  70% van de prijs van het product bestaat uit materiaalkosten.  De materiaalindex is gestegen van 100 naar 122.  De nieuwe prijs wordt dan:

P =  1000 x {0,3 + [0,7 x (122/100) ] }

= 1 000 x {0,3+ (0,7 x 1,22) }

= 1 000 x  (0,3 + 0,85)

= 1 000 x 1,15

= 1 150

 

 

2. De prijsherzieningsclausule met aanpassing aan de evolutie van de lonen én materiaalkosten

Als het gaat om een verplichte prijsherziening bij overheidsopdrachten is het steeds deze prijsherzieningsclausule, dus aanpassing aan de evolutie van de lonen én de materiaalkosten

“Tussen het moment waarop de overeenkomst tussen partijen getekend wordt en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, zal de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen, de volgende materiaalkosten indexen zullen van toepassing zijn : …

Dit gebeurt op basis van volgende prijsherzieningsformule :

P = p {a + [ b x (S/s) ] + [c x (l/i) ] }

Waarbij:

 • P = de nieuwe prijs
 • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
 • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a>=0,20)
 • b = het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
 • c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + b + c = 1)
 • S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
 • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

Voorbeeld:

Een product kost 1000 €. 25% van de kosten komen niet in aanmerking voor de herziening. 40% van de prijs bestaat uit arbeidskosten en 35% van de prijs van het product bestaat uit materiaalkosten. De arbeidsindex is gestegen van 109 naar 111 en de materiaalindex is gestegen van 100 naar 122. De nieuwe prijs wordt dan:

P = 1 000 x {0,25 + [0,4 x (111/109) ] + [0,35 x (122/100) ] }

   = 1 000 x {0,25 + (0,4 x 1,01835) + (0,35 x 1,22)}

= 1 000 x {0,25 + 0,40734 + 0,427}

= 1 000 x 1,08434

= 1 084,34


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *