Subsidies én financieringsmaatregelen voor ondernemers

juni 7, 20210
Subsidies-én-financieringsmaatregelen-voor-ondernemers-1.png
 • Tax Shelter
 • Winwinlening
 • Vriendenaandeel

       

1. Tax Shelter

A) Tax Shelter COVID-19

Particulieren kunnen tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een kleine vennootschap waarvan de omzet voor de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% gedaald was ten opzichte van dezelfde periode van 2019.

Kenmerken / voorwaarden vennootschap:

 • Alleen kleine vennootschappen komen in aanmerking.
 • Omzetdaling van minstens 30% in de periode 2 november 2020 tot 31 december 2020 ten opzichte van dezelfde periode van 2019.
 • De vennootschap mag maximum € 250.000 euro ophalen, onafhankelijk van de hierboven besproken Tax Shelters.
 • De maatregel heeft betrekking op nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging in de periode van 1 januari 2021 en 31 augustus 2021.
 • De onderneming kan niet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden.
 • Bovendien mag het ingezamelde kapitaal niet gebruikt worden om dividenden uit te keren, noch voor het verstrekken van leningen*.
 • Managementvennootschappen komen evenmin in aanmerking*.
 • De exploitatiezetel dient in België gelegen te zijn.
 • De vennootschap mag niet beursgenoteerd zijn.
 • De vennootschap mag geen “rechtstreekse deelneming” aanhouden in een vennootschap gevestigd en een ‘belastingparadijs’*.

Kenmerken / voorwaarden investeerder:

 • De investeerder mag maximum € 100.000 investeren tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021.
 • De belastingvermindering bedraagt 20% van de inbreng.
 • De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingplichtige eer dan 30% zou verwerven in de vennootschap. De investering wordt beperkt ten belope van de eerste 30%.
 • De aandelen moeten gedurende de volgende 60 maanden na aanschaffing worden behouden.

*Aan volgende voorwaarden moet de vennootschap voldoen gedurende 60 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.

Voor meer gedetailleerde info omtrent de voorwaarden / kenmerken / fiscale voordelen / … verwijzen we jullie graag door naar volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-covid-19

 

B) Tax Shelter startende vennootschap

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 30% of 45% indien zij nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap (0-5 jaar na oprichting).

Kenmerken / voorwaarden vennootschap:

 • Alleen kleine vennootschappen komen in aanmerking.
 • Een startende vennootschap mag maximum € 250.000 ophalen.
 • Bovendien mag het ingezamelde kapitaal niet gebruikt worden om dividenden uit te keren, noch voor het verstrekken van leningen*.
 • Managementvennootschappen komen evenmin in aanmerking*.
 • De exploitatiezetel dient in België gelegen te zijn.
 • De vennootschap mag niet beursgenoteerd zijn.

*Aan deze voorwaarden moet de vennootschap voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.

Kenmerken / voorwaarden investeerder:

 • De investeerder mag voor maximum € 100.000 per jaar investeren in starter- en groeibedrijven samen.
 • De koper mag geen bedrijfsleider (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de vennootschap zijn.
 • De belastingvermindering bedraagt minimum 30% van de inbreng.
 • De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingplichtige meer dan 30% zou verwerven in de vennootschap. De investering wordt beperkt ten belope van de eerste 30%.
 • De aandelen moeten gedurende de volgende 48 maanden na aanschaffing worden behouden.

Voor meer gedetailleerde info omtrent de voorwaarden / kenmerken / fiscale voordelen / … verwijzen we jullie graag door naar volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-voor-startende-ondernemingen

 

C) Tax Shelter groeibedrijf

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 25% indien zij nieuwe aandelen verwerven van een groeibedrijf (5-10 jaar na oprichting).

Kenmerken / voorwaarden vennootschap:

 • Alleen kleine vennootschappen komen in aanmerking.
 • Investering moet gebeuren naar aanleiding van een kapitaalverhoging gedurende het vijfde tot tiende jaar na de oprichting.
 • Een groeiende vennootschap mag maximum “€ 500.000 – bedrag behaald als starter via de Tax-shelter” ophalen.
 • De vennootschap stelt ten minste 10 voltijds equivalenten te werk, krachtens arbeidsovereenkomst. Dit moet worden voldaan gedurende de 12 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.
 • Over de laatste twee aanslagjaren voorafgaand aan de volstorting moet er een groei zijn:
  • Jaaromzet is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen.
  • OF het aantal voltijdse equivalenten is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen.
 • Bovendien mag het ingezamelde kapitaal niet gebruikt worden om dividenden uit te keren, noch voor het verstrekken van leningen*.
 • Managementvennootschappen komen evenmin in aanmerking*.
 • De exploitatiezetel dient in België gelegen te zijn.
 • De vennootschap mag niet beursgenoteerd zijn.

*Aan deze voorwaarden moet de vennootschap voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.

Kenmerken / voorwaarden investeerder:

 • De investeerder mag voor maximum € 100.000 per jaar investeren in starter- en groeibedrijven samen.
 • De koper mag geen bedrijfsleider (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de vennootschap zijn.
 • De belastingvermindering bedraagt 25% van de inbreng.
 • De belastingvermindering geldt niet voor het gedeelte van de investering waarmee de investerende belastingplichtige eer dan 30% zou verwerven in de vennootschap. De investering wordt beperkt ten belope van de eerste 30%.
 • De aandelen moeten gedurende de volgende 48 maanden na aanschaffing worden behouden.

Voor meer gedetailleerde info omtrent de voorwaarden / kenmerken / fiscale voordelen / … verwijzen we jullie graag door naar volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tax-shelter-voor-scale-ups-groeibedrijven


       

2. De WIN WIN lening

De winwinlening is een voordelige lening voor ondernemingen. Deze winwinlening wordt ook wel “vriendenlening” genoemd. Met de winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om geld uit te lenen aan ondernemingen die financiële steun kunnen gebruiken. Enerzijds kunnen particulieren op die manier de onderneming van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug geven. Anderzijds kunnen ondernemingen gemakkelijker kapitaal uit hun directe omgeving aantrekken. Ze kunnen geld lenen tegen een lage intrest en er hoeft geen waarborg tegenover gesteld te worden.

Kenmerken van de winwinlening :

 • De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van vijf tot tien jaar.
 • Als kredietnemer kunt u tot maximum € 300.000 lenen.
 • Elke kredietgever kan maar maximum € 75.000 ontlenen.
 • De rentevoet voor 2021 bedraagt maximum 1,75% en minimum 0,875%.
 • Verschillende aflossingsmogelijkheden zijn mogelijk: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks hetzij een éénmalige aflossing op het einde van de winwinlening.
 • Een vervroegde terugbetaling is mogelijk.

De kredietgever krijgt bovenop de rente een bijkomende belastingvoordeel in de privé-belastingaangifte. Het belastingkrediet bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een belastingvoordeel van maximum € 1.875 per jaar.

En, niet onbelangrijk, een waarborg van de overheid voor een eventuele faling van de onderneming waaraan je een winwinlening hebt gegeven. Normaal is deze waarborg 30% van het gedeelte dat niet wordt terugbetaald, maar voor contracten tussen 15/03/2021 & 31/12/2021 is dit opgetrokken tot 40%.

Voor meer gedetailleerde info omtrent de voorwaarden / kenmerken / fiscale voordelen / … verwijzen we jullie graag door naar volgende link: https://www.pmvz.eu/winwinlening


       

3. Aankoop vriendenaandelen

Als uitbreiding van het concept van de Vlaamse winwinlening, is er nu ook een fiscale stimulans om “vrienden”-aandelen te kopen.

Concreet :

“Bevriende” natuurlijke personen die kapitaal inbrengen in een Vlaamse vennootschap (een zogenaamd “vriendenaandeel” kopen), krijgen daarvoor vanaf aanslagjaar 2021 een belastingvermindering in de personenbelasting. Tot nu toe was er alleen een belastingvoordeel voor leningen, maar nu wordt dus een vergelijkbaar voordeel verleend voor een kapitaalinbreng.

Kenmerken / voorwaarden:

 • De investeerder mag voor € 75.000 vriendenaandelen kopen (eventueel van verschillende vennootschappen).
 • Een vennootschap mag voor maximaal € 300.000 vriendenaandelen aanbieden (eventueel aan verschillende particulieren).
 • De belastingvermindering bedraagt 2,5% van de inbreng over een periode van vijf jaar.

Per belastingplichtige en per jaar komt dat dus neer op een maximaal belastingvoordeel van € 1.875.

 • De koper van de aandelen mag geen belangen hebben in de uitgevende vennootschap

Bv. als werknemer, bestuurder of grote aandeelhouder.

 • De inbreng mag alleen in geld gebeuren.

Voor welke vennootschappen?

 • Alleen kleine vennootschappen komen in aanmerking,
 • Bovendien mag het via vriendenaandelen ingezamelde kapitaal niet gebruikt worden om dividenden uit te keren.
 • Managementvennootschappen komen evenmin in aanmerking.
 • De exploitatiezetel dient in het Vlaamse Gewest gelegen te zijn.
 • De vennootschap mag niet beursgenoteerd zijn.

Voor meer gedetailleerde info omtrent de voorwaarden / kenmerken / fiscale voordelen / … verwijzen we jullie graag door naar volgende link: https://www.pmvz.eu/vriendenaandeel


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *