Verlaagd tarief registratierechten voor professionele aan- en verkoop onroerend goed

mei 21, 20210
Verlaagd-tarief-registratierechten-voor-professionele-aan-en-verkoop-onroerend-goed.png

Als u professioneel huizen en gebouwen aan- en verkoopt, kan u dit doen tegen een verlaagd tarief van 4% in plaats van 10% registratierechten.

Om dit verlaagde tarief van 4% te kunnen toepassen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet zich laten erkennen als beroepsverkoper door de Vlaamse belastingdienst door middel van een beroepsverklaring.

        Via deze link kan u de beroepsverklaring terugvinden: https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-voor-aankopen-door-beroepsverkopers#formulieren

Deze kan u op 3 manieren indienen:

  • U vermeldt in de aankoopakte dat u koopt als beroepskoper.
  • U realiseert binnen de 5 jaar na het indienen van de beroepsverklaring minstens 3 wederverkopen.
  • Elk goed dat u tegen 4% hebt aangekocht, moet uiterlijk op 31/12 van het 8ste jaar dat volgt op de aankoop, opnieuw verkocht zijn. Als u het onroerend goed niet binnen de 8 jaar verkoopt, dan betaalt u:
    • de aanvullende rechten (= de overige 6%)
    • én een belastingverhoging van 20% op de aanvullende rechten.
  • In 2021 heeft de Vlaamse Belastingsdienst Vlabel beslist de voorwaarde van borg / bankwaarborg te schrappen. Je kan dus aankopen als beroepsverkoper aan 4% zonder waarborg.

Dit verlaagd tarief is enkel van toepassing op verkopen uit de hand. Openbare verkopen komen daarvoor niet in aanmerking.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *