Nog geen vier jaar zelfstandige in hoofdberoep? Wie weet is de Startlening iets voor u!

augustus 12, 20210
Nog-geen-vier-jaar-zelfstandige-in-hoofdberoep-Wie-weet-is-de-Startlening-iets-voor-u.png

Om het ondernemerschap te stimuleren, biedt de overheid verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Eén daarvan is de starterslening. Deze lening helpt startende ondernemers om hun zaak van de grond te krijgen en is misschien net wat u zoekt.

 

Wie komt in aanmerking?

De Startlening is bestemd voor alle starters (tot 4 jaar) in hoofdberoep. Dat kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

U wordt als starter beschouwd

 • wanneer u uw zelfstandige activiteit nog niet langer dan vier jaar uitoefent in hoofdberoep;
 • wanneer u in het verleden zelfstandige was en na een onderbreking van minimaal 2 jaar een nieuwe zelfstandige activiteit wil opstarten;
 • wanneer u reeds langer dan 4 jaar als zelfstandig in hoofdberoep bent gevestigd en u zich heroriënteert door te starten met een nieuwe activiteit, op voorwaarde dat de nieuwe activiteit substantieel verschillend is van de vorige;
 • Wanneer u zich als stagiair vestigt als zelfstandige in hoofdberoep in het kader van de uitoefening van een vrij beroep.

 

Wat komt in aanmerking?

De Startlening is bestemd voor de financiering van alle nieuwe materiële, immateriële en financiële investeringsbehoeften. Ook de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal kan in aanmerking komen.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt de lening alleen tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik.

Ook de overname van een (deel van een) handelsfonds kan gefinancierd worden met deze lening.

Volgende zaken komen niet in aanmerking:

 • Financiering in het kader van onderzoek en ontwikkeling (R&D).
 • Financiering van producten en/of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn.
 • De transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden.
 • Financieringsaanvragen voor activiteiten gericht op export.

 

Wat zijn de kenmerken van deze lening?

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

 • 100.000 euro
 • 4 maal de eigen inbreng met eigen financiering.
  Indien u werkzoekende bent, mag dit bedrag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden als de aanvrager een geldig attest* Startlening voorlegt bij indiening van de aanvraag.

*Het attest Startlening kan alleen verkregen worden door werkzoekenden. U kunt dit attest aanvragen bij de VDAB, of een andere bevoegde instantie.

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Er kan een periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien worden voor 1 of 2 jaar.

Intrestvoet

De intrestvoet is vast en bedraagt 3% per jaar (3,25% per jaar wanneer de periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal langer is dan 1 jaar).

Terugbetaling

Standaard wordt in principe steeds 1 jaar vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien, doch mits gemotiveerde aanvraag kunt u dit verlengen tot twee jaar, of ervan afzien en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen. De eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.

Waarborgen

Elk project wordt afzonderlijk geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *