Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur

juni 21, 20210
Belastingvoordeel-bij-kwijtschelding-huur.png

Indien je als verhuurder vrijwillig de huur van de maanden juni, juli, augustus of september 2021 ten belope van minstens 40% kwijtscheldt aan de huurder die zijn onderneming heeft moeten sluiten naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, dan kan de verhuurder genieten van een ‘belastingvermindering’ (natuurlijke persoon) of van een ‘belastingkrediet’ (vennootschappen).

Bedrag

Het belastingvoordeel is telkens gelijk aan 30% van het bedrag van de kwijtgescholden huur met een maximum van 5.000 euro per maand en 45.000 euro per belastingplichtige-verhuurder.

Voorwaarden

De huurder moest verplicht de onderneming minstens één dag, geheel of gedeeltelijk, sluiten in de maand of maanden waarvoor de huurprijs geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden.

Schriftelijke overeenkomst

Het is vereist dat de kwijtschelding van de huurprijs en huurvoordelen wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. De verhuurder moet deze overeenkomst tegen uiterlijk 15 november 2021 bezorgen aan de administratie.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *