Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdragen eerste aanwerving

oktober 5, 20210
Vrijstelling-RSZ-werkgeversbijdragen-eerste-werknemer-1.png

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdragen
eerste aanwervingen

Wat houdt deze maatregel in?

De doelgroepvermindering eerste aanwerving is een federale maatregel waarbij nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen genieten. Vanaf 1 januari 2021 is deze bijdragenvermindering tevens voor onbepaalde duur.

Voor de volgende vijf werknemers kent deze doelgroepvermindering een bepaalde vermindering toe van 1.550 euro tot 450 euro. Deze vermindering is wel beperkt in tijd en welbepaald tot maximum 13 kwartalen.

Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel geldt voor de werkgevers uit de privésector, inclusief de vzw’s en feitelijke verenigingen.

Voor de eerste werkgever moet het gaan om een werkgever die ofwel nooit, ofwel sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niemand tewerkgesteld heeft.

Er wordt geen rekening gehouden met:

  • leerlingen
  • dienstboden
  • gelegenheidsarbeiders
  • deeltijds leerplichtigen

Er wordt wel rekening gehouden met flexi-jobwerknemers

Voor de tweede (tot en met zesde) werknemer mag de werkgever in de vier opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van indienstneming op geen moment meer dan één (respectievelijk twee, drie, vier of vijf) werknemers in dienst hebben gehad.

Het verminderingsbedrag voor de eerste aanwerving wordt begrensd

Tot nu toe kreeg je als nieuwe werkgever een volledige vrijstelling van de (basis)werkgeversbijdragen voor je eerste aanwerving. En dat voor de hele tewerkstellingsperiode, dus in principe voor onbepaalde duur. Ook vanaf 2022 blijft de looptijd onbeperkt, maar voor het steunbedrag komt er wel een plafond.

De vermindering wordt forfaitair en kan ten hoogste 4.000 euro per kwartaal bedragen bij volledige kwartaalprestaties.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *