Renoveren aan 6%: melding op factuur vervangt BTW-attest

december 20, 20210
Renoveren-aan-6-melding-op-factuur-vervangt-BTW-attest-1.png

Renoveren aan 6%: melding op factuur vervangt BTW-attest

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar zijn onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6%. Minder voorkomend is dit ook van toepassing op werken aan privé-woningen voor gehandicapten en woningcomplexen voor gehandicapten.

Dit verlaagde BTW-tarief is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Behalve de ouderdom moet de woning ook ‘hoofdzakelijk’ als privéwoning worden gebruikt.
Aangezien het voor een aannemer niet altijd duidelijk is of aan deze voorwaarden voldaan zijn, wordt er steeds een attest bezorgd aan de klant. Bij ontvangst van een getekend exemplaar door de klant kan er dan gefactureerd worden met het verlaagde tarief van 6% btw.
Wanneer de aannemer bij een fiscale controle dit attest echter niet kan voorleggen (kwijtgeraakt, niet getekend terug gekregen, niet opgestuurd naar de klant,…) riskeert hij op te draaien voor de bijbetaling van de BTW, inclusief boete en nalatigheidsintresten.

Deze procedure is heel omslachtig en om deze administratie te vereenvoudigen is er nu amendement nr. 15 op het wetsontwerp “diverse bepalingen inzake BTW”.

Hierdoor wordt het attest vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf vanaf 1 januari 2022. Er is echter een overgangsregeling tot 30 juni 2022 zodanig dat iedereen de tijd heeft om de nodige facturatie en interne werkprocedures aan te passen.

Volgende uitgebreide verklaringen moeten op de factuur vermeld worden:

Situatie 1: woning ouder dan 10 jaar

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Situatie 2: woning ouder dan 15 jaar

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btwtarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Situatie 3: privé-woningen voor gehandicapten

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning die, in ieder geval na de uitvoering ervan, specifiek aangepast is om door een gehandicapte als privéwoning te worden gebruikt, (2) die woning bestemd is om te worden verhuurd, door één van de personen bedoeld in rubriek XXXII, § 1, 1°, van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven en (3) die werken worden verstrekt en gefactureerd aan één van de personen bedoeld in rubriek XXXII, § 1, 1°, van tabel A van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Situatie 4: woningcomplexen voor gehandicapten

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat de werken (1) worden verricht aan woningcomplexen bestemd om te worden gebruikt voor huisvesting van gehandicapten en (2) worden verstrekt en gefactureerd aan een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die een instelling beheert die op duurzame wijze, in dag- en nachtverblijf, personen met een handicap huisvest en die om deze reden een tegemoetkoming geniet van een fonds of een agentschap voor personen met een handicap dat door de bevoegde overheid is erkend. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Als de klant de factuur niet betwist binnen 1 maand na ontvangst van de factuur, dan wordt de aannemer ontheven van zijn aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagde BTW-tarief (behoudens samenspanning) en ligt de verantwoordelijkheid bij de afnemer.
Om discussie te vermijden over de termijn van 1 maand, kan je steeds je factuur aangetekend versturen. Bij het elektronisch verzenden van de factuur heb je je mail als bewijs, deze verzonden mail moet je dan opslaan of mag je niet verwijderen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *