Nieuwe spelregels voor het niet tijdig aangeven van wijzigingen bij het ‘kadaster’

december 5, 20230
Nieuwe-spelregels-voor-het-niet-tijdig-aangeven-van-wijzigingen-bij-het-kadaster-2.png

Zeer recent zijn de administratieve boetes voor het niet tijdig aangeven van wijzigingen van het kadastraal inkomen verhoogd. Om te voorkomen dat je hiermee wordt geconfronteerd, zetten we graag de belangrijkste zaken voor je op een rij:

Materieel en outillage

Materieel en outillage? Euhm, wat is dat?

Deze aangifte gaat over materiaal en uitrusting die nodig zijn voor (industriële) productie en die enkel ter plaatse worden gebruikt. Denk hierbij aan een grote zaagmachine die vast in de werkplaats staat. Je hoeft dus geen aangifte te doen voor de aankoop van een boormachine of een nieuwe printer. We spreken dus niet over kleine en vlot verplaatsbare toestellen.

Hoewel deze investeringen in materieel en outillage zijn vrijgesteld en er dus geen betaling zal worden gevraagd, geldt er wel nog een aangifteplicht bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie! Het kadastraal inkomen van materieel en outillage wordt berekend op basis van de gebruikswaarde die gelijk is aan 30% van de aankoopwaarde.

Een voorbeeld: een investering van € 100.000 betekent een gebruikswaarde van € 30.000 waarop men 5,3% zal berekenen als kadastraal inkomen wat neerkomt op € 1.590.

Vergeet zeker ook niet een aangifte te verrichten als er een toestel buiten gebruik wordt gesteld, dit zal dan worden verwijderd uit het patrimonium van de vennootschap waardoor het KI van materieel en outillage daalt.

Ook als je niet de eigenaar bent van het gebouw waar deze machines gevestigd zijn moet dit worden aangegeven. Hiervoor informeer je de eigenaar die de aangifte zal uitvoeren. Let ook op als je materiaal en outillage hebt in het buitenland, ook dan is de aangifteverplichting van toepassing.

De aangifte moet gebeuren binnen de 30 dagen na ingebruikname van het materieel en outillage.

Renovatiewerken

Wie renovatiewerken heeft uitgevoerd of deze wil uitvoeren aan zijn onroerend goed en daarvoor een stedenbouwkundige aanvraag nodig heeft, zal automatisch een aangifteformulier krijgen om binnen de 30 dagen na de voltooiing van de werken het in de volksmond gekende ‘kadaster’ – oftewel de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie – te informeren van de aanpassingswerken.

Indien er echter geen bouwvergunning nodig is voor de renovatiewerken, zal je zelf actie moeten ondernemen om het kadaster te informeren. Ook hiervoor verwacht men een aangifte binnen de 30 dagen na voltooiing van de werken.

Wanneer wordt echter het kadastraal inkomen (KI) van een woning aangepast?

Een verhoging van het KI zal er pas komen wanneer de bewoonbare oppervlakte vergroot en/of wanneer het algemeen comfort verhoogt zoals bij de bouw van een uitbreiding, plaatsing van een tweede badkamer, plaatsing centrale verwarming, plaatsing veranda of zwembad, …

Nieuwbouw – aankoop gebouw

Ook bij nieuwbouw zal er automatisch een aangifteformulier worden verstuurd waarbij van de bouwheer wordt verwacht het formulier in te dienen binnen de 30 dagen na de ingebruikname van het onroerend goed.

Deze verplichting telt zowel voor woningen als bedrijfsgebouwen.

Wanneer je een aankoop doet van een bestaand pand in België, is de Administratie automatisch op de hoogte aangezien de notariële akte geregistreerd wordt.

Onroerend goed in het buitenland

Waar je vroeger voor een onroerend goed in het buitenland werd belast op de (ontvangen) huurinkomsten, belast de fiscus sinds 1 januari 2021 deze onroerende goederen op basis van de actuele verkoopwaarde gedeeld door een correctiefactor, analoog naar de berekening van een in België gelegen onroerend goed.

De aangifte wordt spontaan van de eigenaar verwacht en dit voor bestaande gebouwen binnen de 4 maand na de verwerving. Voor nieuwbouw in het buitenland is de aangiftetermijn dezelfde als voor nieuwbouw in België: spontane aangifte binnen de 30 dagen na de ingebruikname of start van de verhuring.

Wordt het onroerend goed verkocht? Ook dan moet je hiervan zelf spontaan een aangifte doen. De Administratie is niet op de hoogte van in het buitenland verleden aktes.

Boetes?

De hamvraag is natuurlijk: Wat als ik geen aangifte heb gedaan?

Sinds het KB van 22 oktober 2023 hangt hier best een stevig prijskaartje aan vast!

Daar waar de administratieve boetes vroeger schommelden tussen de € 50 en € 1.250 kan dit nu oplopen tot wel € 3.000!

De boete is afhankelijk van het kadastraal inkomen van het onroerend goed:

                KI minder dan € 745                       boete: € 1.000

                KI tussen € 745 en € 2.500           boete: € 2.000

                KI boven € 2.500                              boete: € 3.000

Voor materiaal en outillage zijn de boetes als volgt:

                KI < € 159                                            geen boete

                KI tussen € 159 – € 745                   boete: € 1.000

                KI tussen € 745 en € 2.500           boete: € 2.000

                KI boven € 2.500                              boete: € 3.000

! OPGELET !

Ze houden hier rekening met de totale gebruikswaarde van het materieel en outillage dat zich op 1 plaats (kadastraal perceel) bevindt. Je moet dus rekening houden met de totale gebruikswaarde van ALLE vaststaande machines die de vennootschap in zijn bezit heeft.

Twijfel je na het lezen van onze nieuwsbrief of jij of jouw vennootschap heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen? Neem gerust contact op met je dossierbeheerder om dit samen na te kijken.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *