Tijdelijke BTW verlaging voor afbraak en heropbouw permanent verlengd

december 5, 20230
Tijdelijke-BTW-verlaging-voor-afbraak-en-heropbouw-permanent-verlengd-1.png

Vanaf 1 januari 2024 zal er een nieuwe permanente regeling bestaan die afbraak en heropbouw van een woning mogelijk zal maken in heel België aan het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Goed nieuws voor de bouwsector in het algemeen! Maar klopt dat wel? De voorwaarden worden namelijk een pak strenger dan de huidige bestaande regelingen.

Om ervoor te zorgen dat je mee bent met de nieuwste wijziging in de Programmawet, verduidelijken we graag de diverse regelingen.

Huidige regeling – tot 31 december 2023

Naar aanleiding van de corona-crisis was er reeds een tijdelijke verlaging naar 6% BTW in het hele land van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Hier werden een aantal sociale voorwaarden aan gekoppeld. Enkel in volgende gevallen kon je van dit verlaagd tarief genieten:

 

Afbraak en heropbouw door:

  • Particulieren indien het hun enige en eigen woning is met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m² én er zijn domicilie vestigt voor minstens 5 jaar.
  • Particulieren en rechtspersonen indien het over een woning gaat die minstens 15 jaar verhuurd zal worden in functie van sociaal huisvestingsbeleid.

De aankoop van een nieuwe woning na afbraak via een bouwpromotor is ook mogelijk onder gelijkaardige voorwaarden:

  • De koper is een particulier die zijn enige en eigen woning koopt van de bouwpromotor waarbij de bewoonbare oppervlakte beperkt is tot maximum 200m² én er zijn domicilie vestigt voor minstens 5 jaar.
  • De koper is een particulier of rechtspersoon die een woning koopt van de bouwpromotor om deze voor minstens 15 jaar te verhuren in functie van sociaal huisvestingsbeleid

Daarnaast is het verlaagd BTW-tarief van 6% reeds van voor 2021 in 32 centrumsteden (Antwerpen, Gent, Oostende, Sint-Niklaas, Mechelen, Dendermonde,……) permanent van toepassing. Deze regeling is enkel van toepassing voor particulieren en rechtspersonen maar soepeler aangezien er geen beperking is betreft de bewoonbare oppervlakte en het kan ook over een tweede verblijf gaan.

Regeling vanaf 1 januari 2024

De nieuwe regeling wordt een combinatie van de reeds bestaande permanente en tijdelijke regelingen.

In het hele land zullen nu dezelfde regels gelden voor particulieren én rechtspersonen.

Het verlaagd tarief van 6% voor afbraak en heropbouw zal je kunnen genieten onder volgende strengere sociale voorwaarden:

 

  • Particulieren die hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m² en er minstens 5 jaar hun domicilie vestigen
  • Particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om minstens 15 jaar te verhuren in functie van sociaal huisvestingsbeleid

De bouwpromotoren vallen dus volledig uit de boot en kunnen niet meer genieten van deze voordelige regeling voor hun projecten.

Hoe weet de aannemer of jij in aanmerking komt voor dit verlaagd tarief?

De bouwheer moet een verklaring sturen naar de Administratie waarbij het verklaart dat het zijn enige én eigen woning is. Daarnaast bezorg je ook een kopie van de omgevingsvergunning en de contracten met de aannemers. Een kopie van deze verklaring bezorgt de bouwheer aan zijn aannemers zodat zij hun facturen correct kunnen opmaken.

Wat met lopende projecten?

De regering heeft voorzien in diverse overgangsmaatregelen voor huidige projecten. Deze maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Afbraak en heropbouw in de 32 centrumsteden:

Wanneer de bouwaanvraag is ingediend voor 1 januari 2024 kan men nog genieten van het verlaagd tarief voor uitgevoerde werken tot 31 december 2024 zonder dat de bouwheer rekening moet houden met de strengere sociale voorwaarden. Met andere woorden, indien de bouwaanvraag voor eind december 2023 is ingediend, hoef je geen rekening te houden met de maximale bewoonbare oppervlakte of met het feit dat het om de enige en eigen woning gaat.

  1. Aankoop van de enige en eigen woning bij een bouwpromotor:

Indien je een woning aankocht bij een bouwpromotor zoals voorzien in de tijdelijke regeling, zal er tot 31 december 2024 gefactureerd kunnen worden aan het verlaagde tarief van 6% op voorwaarde dat de bouwaanvraag reeds voor 1 juli 2023 werd ingediend.

Wat als je mede-eigenaar bent of wordt van een tweede woning?

Wanneer je naar aanleiding van een erfenis mede-eigenaar, vruchtgebruiker of blote eigenaar van een woning bent of wordt, zal deze woning niet meetellen.

Word/ben je eigenaar van een woning via schenking bij leven, dan telt deze woning wél mee en zal je niet voldoen aan de voorwaarden om van het verlaagd tarief te genieten.  

 

Vragen na het lezen van deze nieuwsbrief?

Neem gerust contact op met je dossierbeheerder !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *