Btw-verlaging zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

april 7, 20220
Btw-verlaging-voor-zonnepanelen-warmtepompen-en-zonneboilers.png

Om een boost te geven aan de aankoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers wordt het btw-tarief verlaagd, van 21 naar 6 procent.

De btw-verlagingen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Daarnaast gelden er ook nog enkele andere voorwaarden.

 1. De handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker:
  • privéwoningen van particulieren;
  • verblijfsinrichtingen voor bejaarden welke door de bevoegde overheid zijn erkend;
  • internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten of die ervan afhangen;
  • jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dagen nachtverblijf, minderjarigen huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten en die door de bevoegde overheid erkend zijn;
  • gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid, het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten plaatsheeft.
 2. De handelingen hebben betrekking op een woning die, na de uitvoering ervan, uitsluitend of hoofdzakelijks als privéwoning wordt gebruikt.

 3. Het moet gaan om een woning jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

 4. Bepaalde referentienormen inzake uitstoot moeten in acht worden genomen. Rekening houdend met het feit dat de meeste zonneboilers en warmtepompen geen of nauwelijks uitstoot hebben, hebben dergelijke installaties dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen. Alleen voor bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bv. bij zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, zal moeten worden nagegaan of zij de bestaande referentienormen behalen. In dat geval zal de specifieke referentienorm in acht moeten worden genomen die is opgenomen voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.

 5. Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur en krijgt de klant één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

In het energieakkoord werd ook beslist de btw-verlaging voor de afbraak en heropbouw van de enige en eigen woning van 21 naar 6 procent te verlengen tot 31 december 2023. Zonder die verlening zou het gunstregime eind dit jaar aflopen en zou alleen in 32 stedelijke gebieden nog een gunstregime gelden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *