Federale corona steunmaatregelen – december 2021

december 20, 20210
Federale-steunmaatregelen-update-december-2021.png

Als u als zelfstandige getroffen wordt door de coronamaatregelen, dan kan je een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht.

1. Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht moet u aanvragen bij uw sociale verzekeringsfonds dat een (online) aanvraagformulier ter beschikking stelt. U moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen. Voor de maanden april tot en met december 2021 kan deze aanvraag worden ingediend.

Om te bepalen op welk overbruggingsrecht u recht hebt, moet u rekening houden met volgende zaken:

Oktober 2021

Gedwongen onderbreking

Het dubbele crisis-overbruggingsrecht wordt niet meer verlengd.

Geen gedwongen onderbreking, maar aanzienlijk inkomensverlies

  1. Omzetdaling van minstens 65% in de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de uitkering in vergelijking met dezelfde refertemaand in 2019. Deze omzetdaling moet gelinkt zijn aan de COVID-19-crisis.
  2. Minstens 4 van de voorbije 16 kwartalen van de sociale bijdragen werden effectief betaald. Voor starts, die maximaal 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut, volstaat de betaling van 2 kwartalen.

Quarantaine

Zelfstandigen, die hun activiteit volledig moeten onderbreken omdat ze in isolatie of quarantaine moeten gaan zonder dat ze zelf ziek zijn, kunnen het crisis-overbruggingsrecht vragen voor oktober 2021. 
De onderbreking moet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen duren. Deze 7 dagen moeten niet in één maand of kwartaal gelegen zijn, maar ze moeten wel opeenvolgend zijn.
De onderbreking van de activiteit moet volledig zijn. Er is geen recht op een uitkering als men van thuis uit kan werken. Wie in quarantaine moet en ziek is, kan het overbruggingsrecht niet krijgen. In dat geval kan men een uitkering aanvragen bij het ziekenfonds. 
 

Kinderopvang

Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen voor oktober 2021 het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.

November 2021

Gedwongen onderbreking

Zelfstandigen, die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, hebben recht op het overbruggingsrecht gedwongen sluiting voor november. Voor de maand november hebben enkel discotheken en dancings recht op deze uitkering. 

Geen gedwongen onderbreking, maar aanzienlijk inkomensverlies

  1. Omzetdaling van minstens 65% in de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de uitkering in vergelijking met dezelfde refertemaand in 2019. Deze omzetdaling moet gelinkt zijn aan de COVID-19-crisis.
  2. Minstens 4 van de voorbije 16 kwartalen van de sociale bijdragen werden effectief betaald. Voor starts, die maximaal 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut, volstaat de betaling van 2 kwartalen.

Quarantaine

Zelfstandigen, die hun activiteit volledig moeten onderbreken omdat ze in isolatie of quarantaine moeten gaan zonder dat ze zelf ziek zijn, kunnen het crisis-overbruggingsrecht vragen voor oktober 2021. 
De onderbreking moet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen duren. Deze 7 dagen moeten niet in één maand of kwartaal gelegen zijn, maar ze moeten wel opeenvolgend zijn.
De onderbreking van de activiteit moet volledig zijn. Er is geen recht op een uitkering als men van thuis uit kan werken. Wie in quarantaine moet en ziek is, kan het overbruggingsrecht niet krijgen. In dat geval kan men een uitkering aanvragen bij het ziekenfonds. 
 

Kinderopvang

Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen voor oktober 2021 het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.

December 2021

Gedwongen onderbreking

Zelfstandigen, die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, hebben recht op het overbruggingsrecht gedwongen sluiting voor november. Voor de maand december hebben enkel discotheken, dancings en binnenspeeltuinen recht op deze uitkering. 

Geen gedwongen onderbreking, maar aanzienlijk inkomensverlies

  1. Omzetdaling van minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de uitkering in vergelijking met dezelfde refertemaand in 2019. Deze omzetdaling moet gelinkt zijn aan de COVID-19-crisis.
  2. Minstens 4 van de voorbije 16 kwartalen van de sociale bijdragen werden effectief betaald. Voor starts, die maximaal 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut, volstaat de betaling van 2 kwartalen.

Quarantaine

Zelfstandigen, die hun activiteit volledig moeten onderbreken omdat ze in isolatie of quarantaine moeten gaan zonder dat ze zelf ziek zijn, kunnen het crisis-overbruggingsrecht vragen voor oktober 2021. 
De onderbreking moet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen duren. Deze 7 dagen moeten niet in één maand of kwartaal gelegen zijn, maar ze moeten wel opeenvolgend zijn.
De onderbreking van de activiteit moet volledig zijn. Er is geen recht op een uitkering als men van thuis uit kan werken. Wie in quarantaine moet en ziek is, kan het overbruggingsrecht niet krijgen. In dat geval kan men een uitkering aanvragen bij het ziekenfonds. 
 

Kinderopvang

Zelfstandigen, die hun activiteit minstens 7 dagen volledig moeten onderbreken om een kind op te vangen, dat jonger is dan 18 jaar, kunnen voor oktober 2021 het crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Voor kinderen met een handicap geldt geen leeftijdsgrens.

2. Deadlines


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *